Provison - Kwaliteit
provison kwaliteit

Veilig werken is de belangrijkste voorwaarde in uw organisatie. Veilig werken gaat bij ons niet alleen om het voldoen aan regels, maar om mensen en gedrag. Wij adviseren over veiligheid met oog voor de praktijk.

RI & E

Het beleid en de beheersmaatregelen op het gebied van veiligheid worden gebaseerd op de specifieke risico’s die voor uw organisatie gelden. Provison voert samen met u een risico-inventarisatie & -evaluatie uit en giet de uitkomst in een praktisch plan van aanpak. We helpen u met het stellen van prioriteiten en maken een planning om de veiligheidsmaatregelen uit te voeren. De RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. In de VCA norm is het ook verplicht om een veiligheidskundige te betrekken bij het opstellen van de RI&E. Wij ondersteunen u graag. Voor meer informatie zie www.rie.nl

VCA

De Veiligheidschecklist Aannemers is het meest gebruikte certificatieschema voor veiligheid in Nederland. Wij helpen u op praktische wijze voldoen aan de eisen van de checklist. Speciaal voor MKB-bedrijven hebben wij een standaard format ontwikkeld waarmee wij u de VCA certificering als scherpste in de markt kunnen aanbieden! Provison ondersteunt u met VCA*, VCA**, VCA Petrochemie, VCU en VCO. Ook voor ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe eisen van de VCA versie 2017 bent u bij ons aan het goede adres

ISO 45001

De ISO 45001 vraagt om een managementsysteem dat gericht
is op het continu verbeteren van prestaties op het gebied van veiligheid. Provison helpt uw organisatie bij zowel het opzetten als bij het  implementeren van dit managementsysteem.

Veiligheidsladder

Certificeren of een verklaring behalen voor de veiligheidsladder? Provison ondersteunt met het uitvoeren van een self-assessment en het invulling geven aan de onderwerpen die nog onderbelicht zijn. Ons advies gaat verder dan compliance en het voldoen aan alle punten in de norm, want cultuur laat zich niet vangen in een handboek!

Ascert SC530 en SC 540

Provison helpt u met het voldoen aan de specifieke eisen voor het veilig werken met asbest volgens de SC-530 (Asbestverwijdering) en de SC-540 (Asbestinventarisatie). U wordt hierbij begeleid door een veiligheidskundige gespecialiseerd in asbest.

Meer informatie over de eisen vindt u op www.ascert.nl

Project veiligheidskundige MVK / HVK ondersteuning

Provison kan de rol van veiligheidskundige voor uw project vervullen. Met veiligheidskundige kennis (zowel MVK als HVK) kunnen wij u helpen bij alle soorten veiligheidsvraagstukken. Dit kan op projectbasis of in de vorm van een abonnement voor veiligheidskundige ondersteuning.

© Copyright - Provison