provison mvo

Ondernemen met oog voor de wereld om u heen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de standaard. Iedere organisatie is hier bewust of onbewust al mee bezig. Provison maakt inzichtelijk waar uw organisatie staat en helpt u met een praktische stakeholdersdialoog. Geen geitenwollensokken, maar verantwoorde keuzes in beleid.

MVO prestatieladder

Provison ondersteunt u bij het behalen van de MVO prestatieladder. Onze specialisten hebben specifiek voor het MKB een format ontwikkeld voor implementatie van de eisen. Hierdoor kunnen we praktisch en snel de basis leggen voor een MVO managementsysteem. Zo kunt u gestructureerd met stakeholders in overleg als uitgangspunt voor het vormen van uw beleid.

Stakeholderdialoog

De stakeholderdialoog als input voor beleidsvorming is een van de kernpunten van MVO. Provison inventariseert wat uw organisatie al doet op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en helpt u om het gesprek met uw stakeholders op gang te brengen. Daarbij zorgen we dat u de juiste vragen stelt.

KIVA

Provison draagt de eigen bedrijfsfilosfie op maatschappelijk verantwoord ondernemen uit door deel te nemen aan het internationale programma Kiva. Wij investeren een deel van onze winst in Kiva. Onze bijdrage wordt door Kiva omgezet in microkredieten. Deze microkredieten ondersteunen kleine ondernemers in derde wereldlanden. Word deel van ons team op www.kiva.org/team/vrienden_van_provison

© Copyright - Provison