BRL 6000-25
provison BRL 6000-25

De BRL (beoordelingsrichtlijn) 6000 gaat over het ontwerpen, installeren en beheren van technische (gebouwgebonden) installaties.

Certificering volgens BRL 6000

Voor certificering volgens de BRL 6000 moet de organisatie voldoen aan een algemeen deel en aan een specifiek deel.

De BRL 6000-25 bestaat op haar beurt weer uit 4 deelgebieden:

  • Het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen.
  • Het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen.
  • Het uitvoeren van onderhoud aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen.
  • Het inbedrijfstellen en het vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingstoestel na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3.

De installateur / certificaathouder kan een keuze maken uit één of meer deelgebieden om te certificeren.

Vakkundig en opgeleid personeel

Naast de bedrijfscertificering moeten ook de monteurs vakkundig en opgeleid zijn om werkzaamheden uit te voeren.

Eigen snelle methode

Provison helpt uw organisatie op een praktische en snelle wijze te voldoen aan de eisen van deze norm.

Voor de BRL 6000-25 hebben wij een methode ontwikkeld om u binnen 3 dagen aan de eisen van de norm te laten volden tegen een scherpe prijs. Zo voldoet uw organisatie aan alle eisen van de gasketelwet

© Copyright - Provison